Protectia datelor cu caracter personal

1. Reon.ro este proprietate a Pro Advance GML  S.R.L., si este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, reon.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

3. Scopul colectarii datelor este:

  • informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,
  • trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
  • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

4. Prin inscrierea cu adresa de e-mail si completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a reon.ro ,  si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate.

5. Prin citirea Documentului ai luat la cunostinta faptul ca iti sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de te adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa noastara iti poti exercita, in mod gratuit, dreptul de a solicita o data pe an sa ti se confirme faptul ca datele tale personale sunt sau nu procesate.